Zbor članov Društva knjižničarjev Dolenjske

Spoštovani člani Društva knjižničarjev Dolenjske!

Vabimo vas na redni letni Zbor članov, ki bo v četrtek, 2. marca 2023, ob 13.00.  

Zbor članov Društva knjižničarjev Dolenjske bo potekal v Trdinovi čitalnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Dnevni red:

13.00 – 14.00 Zbor članov

1. Uvodne besede

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

3. Poročilo blagajnika

4. Poročilo o delovanju Društva knjižničarjev Dolenjske za leto 2022

5. Plan dela za leto 2023

6.  Poročilo nadzornega odbora

7. Razno  

14.00 Stripovska delavnica z Davidom Krančanom

Verjamemo, da ste že vsi opazili porast produkcije stripov v Sloveniji. Strip kot medij je danes zanimiva tema, s katero lahko otrokom in odraslim približamo branje, učenje in zabavo.

Znanje, ki ga bomo pridobili na delavnici, nam bo koristilo pri našem delu in ga bomo v praksi lahko prenesli na naše uporabnike, otroke, mlade in odrasle.

David Krančan
https://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/krancan-david

Vljudno vabljeni.

Brigita Lavrič,
predsednica Društva knjižničarjev Dolenjske