KNJIŽNICA – IGRIŠČE ZNANJA IN ZABAVE

Spoštovani,

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca, v sodelovanju z Društvom knjižničarjev Dolenjske, napovedujeta enodnevno mednarodno strokovno srečanje »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«, ki bo potekalo 19. oktobra 2017 v Novem mestu. Srečanje organiziramo že trinajsto leto zapored in je rezultat  dolgoletnega ter uspešnega sodelovanja med knjižnicama.

Naslov letošnjega srečanja je »Tretje življenjsko obdobje – priložnost za nova znanja in povezovanje«.

Dovolite, da vam v nadaljevanju predstavimo glavne tematske smernice, ki jih želimo zajeti  v strokovna razmišljanja:

Najbolj univerzalen problem, s katerim se soočajo razvite družbe, je staranje prebivalstva. Spremembe v demografski sestavi prebivalstva, kjer se zaradi različnih dejavnikov povečuje delež starejših prebivalcev v celotni strukturi prebivalstva, vplivajo na vsa področja gospodarskega in družbeno-socialnega življenja.  

Leto 2017 je proglašeno za Evropsko leto izobraževanja odraslih. Izbrani moto, ki se glasi  »Moč in užitek učenja«, narekuje vsaki knjižnici, da svojim uporabnikom ponudi priložnost za doseganje novih znanj. Starejši ljudje imajo omejene možnosti enakopravnega in aktivnega sodelovanja v kulturnem življenju naše skupnosti, zato želimo knjižnične usluge približati njihovim potrebam, narediti naše vsebine dostopnejše in tako izboljšati njihova socialna, miselna, čustvena in ustvarjalna znanja ter spretnosti.

Povabljeni hrvaški in slovenski strokovnjaki  s področij knjižničarstva, psihologije, sociologije in drugih znanstvenih disciplin bodo s svojimi strokovnimi prispevki dali odgovore na vprašanja, povezana s specifičnostjo storitev, ki so namenjene starejšim osebam, in ponudili smernice za njihov nadaljnji razvoj. Cilj posvetovanja je izmenjava mnenj, idej, strokovnih znanj in primerov dobre prakse, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju naše stroke na področju dela z uporabniki v Sloveniji in na Hrvaškem.

Več informacij in prijave na: www.nm.sik.si/si/studijski/posvetovanje/

Vabljeni.

SLEPOTA IN SLABOVIDNOST TER DOSTOPNOST GRADIV V PRILAGOJENIH OBLIKAH

Spoštovani,

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne deluje v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS). Že 99 let skrbi za izboljšanje dostopnosti do gradiv v prilagojenih oblikah za ljudi z okvarami vida ter izvaja knjižnične storitve za slepe in slabovidne. Na področju zagotavljanja dostopnosti do gradiv se hkrati zelo angažirate tudi v slovenskih splošnih knjižnicah ter si prizadevate slepim in slabovidnim ponuditi različne dejavnosti in knjižnične storitve za njihovo boljšo socialno vključenost.

Slepota, slabovidnost ter omogočanje dostopa do gradiv in knjižničnih storitev ljudem z okvarami vida so teme, ki bi jih želeli podrobneje predstaviti. Zato vas vljudno vabimo na seminar Slepota in slabovidnost ter dostopnost gradiv v prilagojenih oblikah, na katerem vam bomo na podlagi znanj in izkušenj poskušali približati svet slepote in slabovidnosti.

Seminar bo potekal v sredo, 11. oktobra 2017, od 10.00 do 13.00 v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Seminar – slepi in slabovidni

Vabljeni na 40. obletnico DKD

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se nam v sredo, 1. marca 2017, pridružite in skupaj z nami obeležite 40. obletnico delovanja Društva knjižničarjev Dolenjske in dan Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. V ta namen smo pripravili sklop dogodkov, ki smo ga poimenovali »Za knjigo in knjižnice«. »Za knjigo in knjižnice prek DKD« se je namreč glasil prvi zapisani članek, ki je leta 1977 omenjal ustanovitev Društva knjižničarjev Dolenjske (DKD). Za predsednika društva so takrat izvolili Boga Komelja. Ob tej priložnosti pa smo pripravili tudi manjšo razstavo z naslovom »Društvo knjižničarjev Dolenjske – 40 let«, ob kateri boste izvedeli več o delovanju omenjenega društva od začetkov do danes.

Program v priponki: Vabilo DKD 40 let