Cilji

* Cilj društva je, da pridobivamo čimveč članov, ki bodo s svojim delom in aktivnostjo čim več prispevali k razvoju stroke, kar posledično pomeni, da si v prihodnosti izboljšamo status in prepoznavnost bibliotekarske stroke,

* Predlagamo člane društva za priznanja, ki jih podeljuje ZBDS

* DKD zbira predloge in nominira člane DKD-ja za člane predsedstva in delovnih teles ZBDS-ja

* Pridobiva medijsko podporo

* Organizira srečanja in spoznava razmere in probleme v drugih knjižnicah

* Nagrajuje vestno in opazno delo posameznikov v knjižnicah s priznanjem častnega člana