Zgodovina

* je področno društvo ZBDS-ja

* DKD je bilo ustanovljeno 13. januarja 1977 v takratni Študijski knjižnici

* Prvi predsednik je bil takratni ravnatelj Študijske knjižnice Bogo Komelj

* DKD je poklicno društvo, ki združuje knjižničarje in knjižničarke splošnih, osnovnošolskih, srednješolskih in specialnih knjižnic na območju Dolenjske oz. na območju mestne občine Novo mesto, občin: Brežice, Črnomelj, Krško Semič, Metilka, Sevnica, Škocjan, Šentjernej, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje, Ribnica