Poslanstvo

* Poglavitna naloga je uveljavljanje knjižničarskega poklica in knjižničarske stroke,

* Skrbi za nemoteno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, hkrati pa tudi spremlja razvoj knjižničarske stroke doma in v svetu

* Spoštuje etični kodeks slovenskih knjižničarjev (pri vsakdanjem delu)

* Sodeluje z drugimi kulturnimi ustanovami (muzej, arhivi…)

* Pridobiva nove člane

* Krepi ugled knjižničarjev, knjižnic in knjižničarstva s strokovnim in inovativnim delom, ki je zabeležen tudi v medijih in odmeven v javnosti.