Člani

V mandatnem obdobju 2016 – 2019 v društvu funkcije opravljajo:

Predsednica:

Brigita Lavrič
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Brigita.Lavric@nm.sik.si
tel.: 07/393 46 88

Podpredsednica:

Ekatarina Kostov
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
ekatarina.kostov@nm.sik.si
tel.: 07/393 46 88

Blagajničarka:

Alenka Kraus
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
alenka.kraus@nm.sik.si

Tajnica:

Polona Muhič
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Izvršni odbor DKD:

Tanja Cuder Udovič
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sabina Zupančič
Knjižnica Sevnica
sabina.zupancic@sev.sik.si

Angela Čuk
Specialna knjižnica Krka Novo mesto
angela.cuk@krka.biz

Maja Ivanež
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
maja.ivanez@nm.sik.si

Helena Brulc
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
helena.brulc@nm.sik.si

Marta Strahinič
Ljudka knjižnica Metlika
marta.strahinic@guest.arnes.si

Marko Zupanc
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
marko.zupanc@rib.sik.si

Marija Andrejčič
Osnovna šola Dolenjske Toplice
marija.andrejcic@guest.arnes.si

Nadzorni odbor:

Karin Servatzy

Irena Muc

Simona Lužar