Vabilo na zbor članov društva DKD

Spoštovani člani Društva knjižničarjev Dolenjske!

Vabimo vas na redni zbor članov, ki bo v četrtek, 5. marca 2020,
v prostorih Trdinove čitalnice Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Dnevni red:

11.00 – 12.00 Zbor članov

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
  2. Poročilo blagajnika
  3. Poročilo o delovanju Društva knjižničarjev Dolenjske za leto 2019
  4. Plan dela za leto 2020
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Volitve
  7. Razno

12.00 – 13.30

  1. Slovenska pisateljska pot – predstavitev za knjižnice
    (Predavatelj mag. Igor LIKAR, pesnik, publicist, scenarist, dramaturg in režiser).

Slovenska pisateljska pot je rastoč projekt Društva slovenskih pisateljev, ki oživlja in predstavlja literarno dediščino. Namenjen je obiskovanju, spoznavanju in doživljanju slovenskih pokrajin, kot “literarnih pokrajin”. Njegov osrednji del je pot, ki povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so živeli in ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji.)

Vljudno vabljeni.

Prosimo člane društva, da pristopno izjavo ponudijo tudi svojim sodelavcem in šolskim knjižničarjem območja.

S prijaznimi pozdravi,
Brigita Lavrič
predsednica Društva knjižničarjev Dolenjske