Poročilo o izvedbi projekta Knjigotapljenje – slovenska knjižna srečevanja

Dne, 14. 12. 2017 smo v prostorih Centra avstrijskih narodnosti na Dunaju izvedli še drugi del projekta, ki sicer poteka tudi v obliki izmenjave knjižničnega gradiva.

Člani DKD smo skupaj s knjižničarkami Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto izvedli lutkovno predstavo v slovenskem jeziku za najmlajše »Neubogljivi mucek«.

V okviru pouka slovenskega jezika za mlade smo na ta dan izvedli vodeno delavnico pisanja zgodbe na izbrano temo – »V iskanju jantarnega zaklada« s pomočjo didaktičnega pripomočka LegoStoryStarter in mentorstvom naših članov.

Gre za inovativen pristop k ustvarjanju zgodb in metodo, ki povečuje motivacijo za pisanje in branje, bogati besedni zaklad ter je mladim, ki živijo v tujem okolju in se slovenščine učijo kot tujega jezika, v izjemno v pomoč. Tako razvijajo veščino govora, poslušanja, pripovedovanja, branja in se urijo v koncentraciji, izboljšujejo način komuniciranja v slovenskem jeziku, medsebojnega sodelovanja in računalniške veščine.

Pouk slovenskega jezika smo začrtali malo drugače. Mladim so bila vsa navodila za delo podana v slovenskem jeziku. Otroci so zgodbo, ki so jo oblikovali predstavili vsem udeležencem, zopet v slovenskem jeziku, vendar so se tukaj našle tudi nemške besede, ki so zgodbo lepo zaokrožile in ji dodale povezovalni element dveh jezikov.

Brigita Lavrič, predsednica Društva knjižničarjev Dolenjske