Zbor članov društva knjižničarjev Dolenjske

Spoštovani člani Društva knjižničarjev Dolenjske!

Vabimo vas na redni Zbor članov, ki bo v torek, 19. marca 2024, v prostorih Trdinove čitalnice Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Dnevni red:

13.00 – 14.00 Zbor članov

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2. Poročilo blagajnika
3. Poročilo o delovanju Društva knjižničarjev Dolenjske za leto 2023
4. Plan dela za leto 2024
5.  Poročilo nadzornega odbora
6. Volitve
7. Razno    

14.00 – 15.00

Predstavitev dela knjižnic območja: člani društva, zaposleni v posamezni knjižnici, predstavijo delo, ki ga opravljajo, zanimivosti izbrane knjižnice, programe, projekte, s katerimi se ukvarjajo, izzive, težave, s katerimi se srečujejo in seveda pohvale in predloge za sodelovanja.    

Vljudno vabljeni.

Prosimo člane društva, da pristopno izjavo ponudijo tudi svojim sodelavcem in šolskim knjižničarjem območja.

S prijaznimi pozdravi,
Brigita Lavrič, predsednica Društva knjižničarjev Dolenjske